جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه پاتوبيولوژي رازي
آدرس تهران - کرج - شهيد بهشتي - نرسيده به سه راه رجائي شهر - نبش وليعصر - ساختمان سجاديان
 مسول فنی دكتر كيان جوادي كوشش
خدمات پاتولوژی - بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی - سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی - تجزیه ادرار - ایمونولوژی
ساعت کار 7:00 صبح تا 7:00 شب
تلفن 0098-261-2703999
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه