جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه دکتر طاهایی
آدرس آشهرستان هشترود - خیابان امام
 مسول فنی دکتر طاهایی
خدمات کلیه ازمایشات
ساعت کار 7:30 صبح تا 8:00 شب
تلفن 0098-9143065010
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه