جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه پاتوبیولوژی دانش
آدرس لرستان - خرم اباد - خیابان شهدای شرقی - نبش کوچه اسفند
 مسول فنی خانم دکتر کرم وندی
خدمات کلیه آزمایشات بالینی و پاتو لوژی
ساعت کار 7 صبح تا 13 و 15 تا 20:30
تلفن 0098-661-2204549
پست الکترونيک hossein_jafari2006@yahoo.com
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه

آزمایشگاه

آزمایشگاه

آزمایشگاه

آزمایشگاه

آزمایشگاه

آزمایشگاه

آزمایشگاه

آزمایشگاه