جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه حافظ
آدرس استان مازندران - شهرستان ساری - خيابان قارن
 مسول فنی دكتر فضل اله اميد
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی -سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی - تجزیه ادرار
ساعت کار 7:00 صبح تا 7:00 شب
تلفن 0098-151-2226622
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه