جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه پاتوبیولوژی ارسطو
آدرس خوزستان - اهواز - خيابان بني هاشم - بين غزنوي و كيان
 مسول فنی دكتر نسترن رنجبري
خدمات پاتولوژی - بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی -سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی-ایمنی شناسی
ساعت کار 7:00 صبح تا 7:00 شب
تلفن 0098-611-3770705
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه