جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه رازي
آدرس كهكيلويه وبوير احمد - ياسوج - خيابان شريعتي - نبش خيابان آبان
 مسول فنی دكتر مسعود كهن قادش
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی -سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی-ایمنی شناسی
ساعت کار 7:00 صبح تا 7:00 شب
تلفن 0098-741-2226810
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه