جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه ابن سینا
آدرس یزد - تفت - خيابان ساحلي - ساختمان پزشكان خانواده
 مسول فنی دكتر محمد علي فرجام فرد
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی -سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی-ایمنی شناسی
ساعت کار 7:00 صبح تا 7:00 شب
تلفن 0098-352-6226543
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه