جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه دانش
آدرس یزد - انتهاي خيابان مهدي - ساختمان پزشكان مهدي
 مسول فنی دكتر گذشتي
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی -سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی-ایمنی شناسی
ساعت کار 7:00 صبح تا 7:00 شب
تلفن 0098-351-6235949
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه