جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه آزمون
آدرس استان تهران - شهرستان کرج - خيابان شهيد بهشتي - جنب داروخانه دكتر فاطمي
 مسول فنی دكتر بابك بلبلي
خدمات بيوشيمي - هماتولوژي - ايمنی شناسی - ميكروب شناسی - انگل شناسي - تجزيه ادرار - هورمون شناسي - سرولوژی -
ساعت کار 7:00 صبح تا 7:00 شب
تلفن 0098-261-2237089
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه