جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه ابن سینا
آدرس استان تهران - شهرستان کرج - ميدان مركزي - پاساژ مركزي
 مسول فنی دكتر رحيم حسني شفيق
خدمات بيوشيمي - هماتولوژي - ايمنی شناسی - ميكروب شناسی - انگل شناسي - تجزيه ادرار - هورمون شناسي - سرولوژی -
ساعت کار 7:00 صبح تا 7:00 شب
تلفن 0098-261-2229682
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه