جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه بیمارستان الزهرا
آدرس تبریز - چهارراه باغشمال
 مسول فنی دکتر اسماعیلی
خدمات کلیه آزمایشات
ساعت کار شبانه روزی
تلفن 0098-411-5539161
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه