جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه بهمن
آدرس تهران - غرب خيابان ابوذر - روبروي پارك شقايق - شماره 801
 مسول فنی دكتر شهناز رفيعي تهراني
خدمات بيوشيمي - هماتولوژي - ايمنی شناسی - ميكروب شناسی - انگل شناسي - تجزيه ادرار - هورمون شناسي - سرولوژی
ساعت کار 7:00 صبح تا 7:00 شب
تلفن 0098-21-55708246
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه