جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه پاتوبیولوژی بیمارستان صارم
آدرس تهران - میدان آزادی - شهرک اکباتان - انتهای فاز سوم- بیمارستان تخصصی صارم
 مسول فنی آقای دکتر صالحیان
خدمات پاتوبیولوژی -بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی -سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی-ایمنی شناسی
ساعت کار شبانه روزی
تلفن 0098-21-44670888 ,44670889
پست الکترونيک saremlab@saremhospital.org
وب سايت www.saremhospital.org

تصاویر آزمایشگاه

آزمایشگاه

آزمایشگاه

آزمایشگاه

آزمایشگاه

آزمایشگاه

آزمایشگاه

آزمایشگاه

آزمایشگاه