جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه آب مركز بهداشت
آدرس گیلان - رشت - ميدان فرهنگ - نرسيده به پل عراق
 مسول فنی
خدمات آزمايش آب از نظر آلودگي ميكروبي وانگلي و سختي آب و همچنين آزمايشات ازدواجي و برگذاري كارگاههاي آموزشي
ساعت کار 7:00 صبح تا 2 بعدازظهر
تلفن 0098 131 3225641
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه