جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه بیمارستان نقوی
آدرس اصفهان - کاشان - خیابان شهید رجایی - بیمارستان نقوی
 مسول فنی دکتر احترام
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی - سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی - تجزیه ادرار
ساعت کار شبانه روزی
تلفن 0098-361-4451515
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه