جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه طب كار
آدرس گیلان - رشت - سبزه ميدان - اول خيابان بيستون
 مسول فنی
خدمات انجام آزمايشات مربوط به ايمني كارگاهها و آزمايشات روتين
ساعت کار 7:00 صبح تا 2 بعدازظهر
تلفن 0098 131 2227927
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه