جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه راه آهن
آدرس تهران - میدان راه آهن - خیابان شوش شرقی - نبش خیابان شهید رجائی - درمانگاه راه آهن
 مسول فنی دکتر نوید نور علی زاده
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی - سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی - تجزیه ادرار
ساعت کار 7:00 صبح تا 7:00 شب
تلفن 0098-21-55124062
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه