جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه دکتر سیده ادیبه حسینی نسب
آدرس کردستان - سنندج - خیابان فردوسی - جنب هتل آبیدار - ساختمان آپادانا
 مسول فنی خانم دکتر سیده ادیبه حسینی نسب
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی - سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی - تجزیه ادرار
ساعت کار 7:00 تا 12:30 و 15:00 تا 20:00
تلفن 0098-871-3289940
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه