جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه سینا
آدرس استان مرکزی - شهرستان خمین - ميدان 15 خرداد - كوي شهيد باقري
 مسول فنی دكتر مصطفي لطفي
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی - سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی - تجزیه ادرار
ساعت کار 7:00 صبح تا 7:00 شب
تلفن 0098-865-2226662
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه