جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه دكتر نقيب زاده
آدرس گیلان - لشت نشا - بلوار اصلي
 مسول فنی دكتر نقيب زاده
خدمات انجام آزمايشات بيوشيمي - هماتولوژي - سرولوژي - انگل شناسي - ميكروب شناسي - هورمون (بصورت محدود)
ساعت کار 7 صبح تا 7 شب
تلفن 0098-122-4623010
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه