جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه زند
آدرس تهران - خیابان کر یمخان زند - نبش استاد نجات الهی - رو بروی کلیسا
 مسول فنی خانم دکتر جزیمی
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی - سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی - تجزیه ادرار
ساعت کار 7:00 صبح تا 8:00 شب
تلفن 0098-21-88908188
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه