جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه لقمان
آدرس اردبیل - میدان سر چشمه - کوچه شمس - اول کوچه رحمانیه
 مسول فنی آقای دکتر جاوید فر
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی -سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی-ایمنی شناسی
ساعت کار 7:00 صبح تا 7:00 شب
تلفن 0098-451-2237010
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه