جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه سازمان انتقال خون - اصفهان
آدرس اصفهان - پل خواجو - سازمان انتقال خون
 مسول فنی آقای دکتر علی زاده
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی -سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی-ایمنی شناسی
ساعت کار 7:30 صبح تا 6:00 شب
تلفن 0098-311-2227775
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه