جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه رازی
آدرس اصفهان - دروازه شیراز - خیابان آزادگان
 مسول فنی دكتر احمد سبحان اردكاني-دكتر مجيد عباس نژاد
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی -سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی-ایمنی شناسی
ساعت کار 6:30 صبح تا 7:00 شب
تلفن 0098-311-6613139
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه