جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه افق
آدرس تهران - خیابان فرجام شرقي - بين چهارراه های خاور و وليعصر
 مسول فنی خانم دكتر قمصري
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی -سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی-ایمنی شناسی
ساعت کار 7:00 صبح تا 7:00 شب
تلفن 0098-21-77193956
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه