جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه چیذر
آدرس تهران - چيذر - ميدان ندا - بلوارعسگري - جنب درمانگاه ندا - شماره 4 - کد پستی 1937816156
 مسول فنی خانم دكتر اکرم طاهرپور
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی -سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی-ایمنی شناسی
ساعت کار 7:00 صبح تا 7:00 شب
تلفن 0098-21-22210146,22232259
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه