جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه سنایی
آدرس تهران - خیابان کریمخان زند - خیابان سنایی - پلاک 116 - کد پستی 1585795566
 مسول فنی دکتر عسگری
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی -سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی-ایمنی شناسی
ساعت کار 7:00 صبح 7:00 شب
تلفن 0098-21-88313543
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه