جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه پاستور
آدرس استان خوزستان - شهرستان شوش - خیابان شهید دانش - جنب داروخانه ابن سینا
 مسول فنی دکتر شوشی زاده
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی -سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی-ایمنی شناسی
ساعت کار 7:30 تا 11:30 صبح و از 16:00 تا 19:00 شب
تلفن 0098-642-5227320
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه