جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه شهید احمدی قهرودی
آدرس تهران - زمزم - چهارراه صالح نیا -کوچه باغ - مرکز بهداشتی درمانی قهرودی - کد پستی 1367819651
 مسول فنی آقای دکتر محمد مراد قربانی
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی -سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی-ایمنی شناسی
ساعت کار 7:00 صبح تا 19:00 بعدازظهر
تلفن 0098-21-55824030
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه