جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه رفرانس ایران
آدرس تهران - خیابان دماوند - بیمارستان بوعلی
 مسول فنی خانم دکتر رضی
خدمات پاتولوژی - بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی -سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی-ایمنی شناسی
ساعت کار 8:00 تا15:30 بعدازظهر
تلفن 0098-21-33798670
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه