جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه سامان
آدرس ارومیه - خیابان امام خمینی - آزمایشگاه سامان
 مسول فنی دکتر برادران
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی -سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی-ایمنی شناسی
ساعت کار 7:00 تا 11:00 صبح -15:00 تا 17:30
تلفن 0098-441-2236959
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه