جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه سپهر
آدرس تهران - خیابان 17 شهريور جنوبي -ا يستگاه تيردوقلو - خیابان قاسم مهاجر - پلاك 21
 مسول فنی دكتر حيدريان
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی -سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی-ایمنی شناسی
ساعت کار 7:00 صبح تا 7:00 شب
تلفن 0098-21-33703033
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه