جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه رازی
آدرس کرمان - کرمان - خیابان شریعتی- جنب کوچه برق
 مسول فنی آقای دکتر غلامحسینیان
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی -سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی-ایمنی شناسی
ساعت کار 7:00 تا 11:00 صبح - از 14:00 تا 17:00
تلفن 0098-341-2261612
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه