جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه پاتوبيولوژي دكتر شهيدي
آدرس تهران - ميدان مادر - خیابان بهروز
 مسول فنی دكتر شهيدي
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی -سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی-ایمنی شناسی- پاتولوژی
ساعت کار 7:00 صبح تا 7:00 شب
تلفن 0098-21-22277659
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه