جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه فارابی
آدرس تهران - خیابان شریعتی - خیابان دستگردی - ساختمان ظفر - کد پستی 1913793859
 مسول فنی دکتر مهرداد مددی
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی -سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی-ایمنی شناسی
ساعت کار 7:00 صبح تا 7:00 شب
تلفن 0098-21-22229862,22259190
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه