جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه پاتوبیولوژی مرکزی
آدرس تبریز - خیابان پاستور جدید - ساختمان پردیس
 مسول فنی دکتر ضرغامی
خدمات دارای بخش های : بیوشیمی ، سرولوژی ، هورمون شناسی ، هماتولوژی ، میکروب شناسی و پاتولوژی
ساعت کار 7:30 صبح تا 7:30 شب
تلفن 0098-411-5422813
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه