جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه بیمارستان الغدیر
آدرس تهران - میدان رسالت - خیابان هنگام
 مسول فنی دكتر شاهرخ
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی -سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی-ایمنی شناسی
ساعت کار 7:00 صبح تا 7:00 شب
تلفن 0098-21-77898010
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه