جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه اتم
آدرس تبریز - تقاطع 17 شهریور و طالقانی
 مسول فنی دکتر خان محمدی
خدمات دارای بخش های : بیوشیمی ، سرولوژی ، هورمون شناسی ، هماتولوژی ، میکروب شناسی
ساعت کار 7:30 صبح تا 9:00 شب
تلفن 0098-411-5562109
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه