جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه پتوبیولوژی مجید
آدرس خیابان مشیر فاطمی - کوچه 9 - جنب بیمارستان دکتر رستگار - مجتمع پزشکی ابن سینا - طبقه اول
 مسول فنی آقای دکتر روح الله سلیمانی
خدمات ایمونولوژی - سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی - هماتولوژی - بیوشیمی - هورمون شناسی
ساعت کار
تلفن 0098-71-32307940
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه