جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه ثامن الحجج
آدرس شهید رجایی - جنب کوچه 78 - مرکز درمانی بیماری های خاص -کدپستی 7619875994
 مسول فنی خانم دکتر سلطانی
خدمات ایمونولوژی - سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی - هماتولوژی - بیوشیمی - هورمون شناسی
ساعت کار
تلفن 0098-34-32712001-2
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه