جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه پاستور
آدرس خیابان شهید باهنر - خیابان شهید دستغیب
 مسول فنی آقا ی دکتر محسن علیزاده
خدمات ایمونولوژی - سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی - هماتولوژی - بیوشیمی - هورمون شناسی
ساعت کار
تلفن 0098-31-52233820
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه