جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه بیمارستان خاتم الانبیاء
آدرس بلوار تهران جنب ترمینال مسافربری
 مسول فنی محمدرضا رحیمی مقدم
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی - سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی- ایمنی شناسی-
ساعت کار
تلفن 3339661 - الی 3
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه