جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه رازی
آدرس دامغان - بلوار شمالی- خیابان خندق- ساختمان تخصصی پزشکان
 مسول فنی دکتر حمید رضا یاریگرروش
خدمات بيوشيمي - هماتولوژي - ايمونولوژي - ميكروبيولوژي - انگل شناسي - تجزيه ادرار - هورمون شناسي
ساعت کار
تلفن 0098-23-35240770
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه