جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه سل شهرستان دامغان
آدرس دامغان- مرکز بهداشتی درمانی شهید چراغیان
 مسول فنی دکتر علی ارزیده
خدمات بيوشيمي - هماتولوژي - ايمونولوژي - ميكروبيولوژي - انگل شناسي - تجزيه ادرار - هورمون شناسي
ساعت کار
تلفن 0098-23-32523741
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه