جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه بیمارستان ولایت
آدرس دامغان- خیابان امام- بیمارستان شهید رضایی
 مسول فنی دکتر حمید رضا یاریگرروش
خدمات بيوشيمي - هماتولوژي - ايمونولوژي - ميكروبيولوژي - انگل شناسي - تجزيه ادرار - هورمون شناسي
ساعت کار
تلفن 0098-23-35235111
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه