جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه پاتوبیولوژی مادر
آدرس تهران - گیشا - نبش خیابان 29 - پلاک 334- طبقه دوم
 مسول فنی دکتر همایون قاضی میرسعید
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی -سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی-ایمنی شناسی - تجزیه ادرار
ساعت کار
تلفن 0098-21-88908188
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه