جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه بیمارستان تامین اجتماعی ( رازی )
آدرس خراسان رضوی - تربت حیدریه - ابتدای جاده کمربندی- بلوار 22 بهمن- بیمارستان رازی
 مسول فنی دکتر وحیده ابریشمی
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی -سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی-ایمنی شناسی
ساعت کار
تلفن 0098-53-32235012
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه