جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه رازی-نقده
آدرس آذربایجان غربی - نقده- خیابان دانشگاه-روبروی بیمارستان امام خمین(ره)-
 مسول فنی دکترکیهان صفاری
خدمات انجام کلیه آزمایشات روتین
ساعت کار
تلفن 0098-44-36261100
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه