جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه بیمارستان ولیعصر دره شهر
آدرس ایلام - دره شهر - بیمارستان
 مسول فنی دکتر امید مردانی چهار لنگ
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی -سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی-ایمنی شناسی
ساعت کار
تلفن 0098-81-34862
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه