جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه تشخیص طبی و آسیب شناسی تشریحی و بالینی دکتر وکیلی- کاشان
آدرس اصفهان - کاشان -خیابان شهید رجائی ـ خیابان اقبال لاهوری ـ ابتدای کوچه چهل جریب
 مسول فنی دکتر زریچهر وکیلی سپهر فروزانی
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی - سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی - تجزیه ادرار
ساعت کار
تلفن 0098-36-34458648
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه